Samarbeten

Klinikerna inom Liviogruppen har ett aktivt samarbete med flera universitetssjukhus. Klinikerna samarbetar även med företag som tillverkar teknisk utrustning och medier för IVF samt med olika läkemedelsbolag i studier av nya hormoner som används för stimulering vid IVF.